Warm Up Session : Mt. Serapi

by - Tuesday, July 23, 2019


Tarikh : 20.7.2019 (Sabtu)
Masa naik : 8.25am
Sampai ke tahap 1200ft : 9.15am
Tiba di kaki gunung : 9.45am 
Mission ke 2600ft : Pending

You May Also Like

0 comments